კონტაქტი

მისმართი: ქ. წალენჯიხა ჭურღულიას ქ. N 3

ელ. ფოსტა: info@qiachi.ge
მობ:  (+995 568) 72 15 98

მობ:  (+995 577) 56 63 85
მობ:  (+995 568) 57 54 67