შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში”

შპს  არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში” ჩატარდა სოციალური  პროექტი:  ,,ჯანმრთელობა  არის  ჯანსაღი  ცხოვრების  წესი”პროექტის ხელმძღვანელი: ჯაბა  კვარაცხელია. კლასი–II

 

https://drive.google.com/open?id=1k5U02P8wpNWPdM2GB3NBWTOVYyR_lLhw