შპს  არასახელმწიფო  სერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში”

შპს  არასახელმწიფო  სერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში” ჩატარდა სოციალური  პროექტი  ,,სუფთა  წყალი”  ჩვენი  უფლებაა წყლის  დაცვა. პროექტის  ხელმძღვანელი. ჯაბა  კვარაცხელია.    კლასი– IVhttps://drive.google.com/file/d/1LkaLDB1te9rnGBPH5SNBezH1Y0s4o1qD/view?usp=sharing