შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან სკოლა ,,ქიაჩში”

შპს  არასახელმწიფო  საერო  მრავალპროფილიან  სკოლა ,,ქიაჩში”   11- V  სკოლაში,  (ყველა  კლაში)  ჩატარდა,  კლასის  საათი  თემა:ანდრია  პირველწოდებულის  საქართველოში  მოსვლა  და  ქრისტიანობის  გავრცელება.