შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩი”

I -XII არსებული ეპიდსიტუაციიდან  გამომდინარე,  მოსწავლეთა  ცუდი  დასწრების  გამო,მშობელთა აზრის  გათვალისწინებით,პირველი დეკემბრიდან მიმდინარე სემესტრის ბოლომდე  სკოლა  ,,ქიაჩი”  გადადის  დისტანციურ  სწავლებაზე.