შპს  არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა  ,,ქიაჩის”

შპს  არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი  საშუალო სკოლა  ,,ქიაჩის”  წრის  მორიგი  შეხვედრა.   პედაგოგი:  ნათია  ანთია