შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში”

შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში” ჩატარდა სოციალური პროექტი. ,,ჭანისწყლის სანაპიროს  დასუფთავება”. პროექტის ხელმძღვანელი: ჯაბა  კვარაცხელი.