შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ,,ქიაჩის”

შპს  არასახელმწიფო  საერო  მრავალპროფილიანი  საშუალო   სკოლა    ,,ქიაჩის”    წრის    მუსაობა.   ჩატარების დრო- 27 სექტემბერი.   პედაგოგი:  ნათია  ანთია