შპს  არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში”

შპს  არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩში” ჩატარდა სოციალური  პროექტი: ,,ჩვენი  ეზო” პროექტის ხელმძღვანელი: ჯაბა  კვარაცხელია. კლასი–III    https://drive.google.com/file/d/1PIwpqkQtdcOd_xwovkM6YLXyC40OikvQ/view?usp=sharing