შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩის”

შპს არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიან საშუალო სკოლა ,,ქიაჩის” მუსიკის მასწავლებელი: თამარ ლუკავა და პირველი კლასის მოსწავლეების  სტუმრობა, ქალაქის პოლიკლინიკაში, სადაც შეხვდნენ ექიმს.  იმისათვის რომ მოსწავლეებისათვის სათანადო რეკომენდაციები მიეცა ჯანსაღი  კვების შესახებ.